BIOTBIOT

Contract: 32-148/01.10.08       PARTENERIATE 3 —”Mediu”

Anul inceperii: 2008

Anul finalizării: 2011

 

             Studiile avand drept scop: intelegera impactului hidrocarburilor asupra ecosistemelor acvatice; evaluarea rolului bacteriilor hidrocarbon-oxidante in degradarea naturala a petrolui si evaluarea impactului produsilor rezultanti din degradarea naturala a petrolului asupra organismelor fotosintetizante din mediul acvatic sunt rare in comunitatea stiintifica romaneasca. In prezent, incertitudinea asupra tipului de impact si magnitudinii sale constituie un impediment in stabilirea actiunilor optime si a strategiilor viitoare de diminuare a poluarii ecosistemelor marine in Europa si in lume.

 

             Proiectul propune o evaluare complexa a calitatii apei marine poluate cu petrol în condi_iile în care are loc procesul de atenuare naturala a poluarii, inclusiv prin participarea la acest proces a bacteriilor hidrocarbon-oxidante din microbiota marina. Se au in vedere implementarea de noi tehnici de monitorizare a mediului marin (teledectia activa, spectroscopia fotoacustica) si dezvoltarea unui model pentru scenarii si studii de sensibilitate.

 

             Calitatea apei va fi diagnosticata utilizand teledectia activa (LIDAR de fluorescenta), metode in situ si metode de laborator (microscopie, spectroscopie fotoacustica si analize chimice, biologice). Analizele fizice, biologice si chimice vor da posibilitatea alcatuirii unui tablou complex asupra starii ecosistemului in diverse situatii (nepoluat, poluat si în proces de atenuare naturala). Aceste analize vor alcatui o baza de date integrata care va sta la baza construirii unui model pentru scenarii, ce va fi testat si imbunatatit in cadrul unei campanii experimentale in zona romana a Marii Negre.

 

                 Noutatea si in acelasi timp complexitatea acestui proiect consta in crearea, pentru prima oara in Romania a unui model de evaluare in timp real a influentei poluarii si a modificarilor impuse de aceasta asupra organismelor fotosintetizante avand la baza date LIDAR obtinute in situ. In perspectiva, prin punerea la punct a unui sistem de monitorizare, vor putea fi dezvoltate noi servicii, precum cele de alarmare a populatiei si a factorilor de decizie in caz de accidente ecologice.

 

             Consortiul este format din 4 institute de cercetare (Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei-INFLPR, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie si Geoecologie Marina – GEOECOMAR, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronica – INOE si Institutul de Biologie al Academiei Romane–IBB), o universitate (Universitatea „Ovidius” Constanta–UOC) si un agent economic (SC DOLSAT Consult SRL). Acesta dispune de specialisti recunoscuti pe plan international, de experienta si tehnici de investigare ultramoderne ca si de cele mai promitatoare conditii pentru continuarea si dezvoltarea cercetarilor.

 

             Acest proiect va avea un impact important atat la entitatile de cercetare: capacitati de cercetare crescute; imbunatatirea capacitatii de a participa la FP7 si de a aplica la fonduri structurale; cat si la beneficiari: noi modele de evaluare a impactului poluarii asupra ecosistemelor. De asemenea va aduce contributii semnificative la educarea pe probleme de mediu a populatiei si la cresterea increderii oamenilor in stiinta si tehnologie. De aceea, consideram ca initiative ca cea propusa in acest proiect merita sa fie incurajate, in special deoarece consortiul reprezinta o echipa interdisciplinara cu o pregatire profesionala promitatoare, care combina toate atributele succesului: potential, experienta, hotarare.